2V Makelaars

kwaliteit, no nonsens, en dienstverlening

Uw privacy

Verwerking Persoonsgegevens

1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van 2V makelaars persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. 2Vmakelaars  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt 2V makelaars nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

3. Bij het vermoeden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties en situaties, wordt dit aangemeld bij het FIU, https://www.fiu-nederland.nl/  

 


Onderliggende pagina's